1/ Backend php nodejs

- Mô tả công việc:

+ Tham gia vào các dự án mà công ty đang làm( BLockchain, ethereum... API... ).

+ Hỗ trợ các dev trong công ty để cùng nhau nâng cao trình độ.

+ Tham gia vào nghiên cứu công nghệ mới.


- Yêu cầu:

+ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm Backend php nodejs.

+ Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ như PHP, Java, Javascript, NodeJS, Các cơ sở dữ liệu như MySQL.

+ Khả năng tư duy, học hỏi nhanh, tự học.

+ Kỹ năng đọc/viết tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.

+ Có khả năng đào tạo và nâng cao kỹ năng của các nhân viên dev.

+ Có thể làm việc theo team work hoặc cá nhân.

+ Có thể làm việc theo team work hoặc cá nhân.

2/ Front - End

- Mô tả công việc:

+ Xử lý các công việc liên quan đến JavaScript.

+ Tham gia xây dựng html/css và hỗ trợ hoàn thiện chức năng Front - End website (JavaScript / Angular / React).

+ Hỗ trợ các thành viên trong công ty cùng nâng cao kiến thức.


- Yêu cầu:

+ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm front-end.

+ Sử dụng thành thạo JavaScript / HTML5 / CSS3 / Angular / React,...

+ Yêu cầu cao về các xử lý JavaScript / Angular / React.

+ Responsive Design.

+ Khả năng tìm tòi, học hỏi và tự học.

+ Có kinh nghiệm về phát triển Front-end.

+ Có khả năng đào tạo và nâng cao kỹ năng của các nhân viên Front - End.

+ Có kinh nghiệm trong việc xây dựng Team work.

3/ Design

- Mô tả công việc:

+ Phụ trách về mảng Design trong công ty.

+ Tham gia thiết kế trong các dự án của công ty(web site).

+ Lên ý tưởng về Design cho các hoạt động.


- Yêu cầu:

+ Thành thạo các phần mềm về đồ họa (PTS, COREL, AI ...).

+ Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với các dự án web/mobile web. trong lĩnh vực thiết kế web/ đồ họa.

+ Có tư duy sáng tạo, và thẩm mỹ cao.

+ Có khả năng làm việc nhóm với các dev trong công ty.